Remedial Teaching

Remedial teaching is gespecialiseerde en gestructureerde begeleiding bij leerproblemen. Bijvoorbeeld wanneer …

  • je hard werkt, maar je cijfers blijven achter.
  • je goed leert, maar op de toets komt het er niet uit.
  • je antwoorden wel goed, maar niet de antwoorden op de toetsvragen zijn.
  • je niet weet of je wel op de goede manier leert.
  • je aandacht bij je schoolwerk houden veel moeite kost.
  • lappen tekst een grote uitdaging voor je zijn.
  • het geleerde een grote brei wordt in je hoofd, en dus ook in je antwoorden.
  • je schrijfwerk te lang of juist te kort is.

Bovenstaande situaties, en nog vele anderen op het gebied van leren, lezen en schrijven in de talen en de schoolvakken, kunnen verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld dyslexie, ADHD/ADD, autisme of een taalstoornis maakt het leren en/of het lezen zwaarder.  Er kan sprake zijn van een leerachterstand of een taalachterstand. Je leert op een manier die niet bij je past of die niet efficiënt is. Of er is sprake van een combinatie van factoren.

Samen werken aan oplossingen
Tijdens de remedial teaching kijken we naar de oorzaken die bij jou een rol spelen en zoeken we samen oplossingen die bij deze situatie aansluiten. Jouw expertise als ervaringsdeskundige koppelen we aan mijn deskundigheid en ervaring als specialist leerproblemen. Remedial teaching is altijd samenwerking en maatwerk.

De oplossingen oefenen we tijdens de begeleiding, waarna je zelfstandig thuis verder werkt. Soms vinden we snel een oplossing, soms is het eerst een paar dingen uitproberen voordat we bij de juiste komen. We werken zoveel mogelijk met jouw schoolwerk, zoals huiswerk, leesboekjes voor de talen en toetsen die je moet leren of gemaakt hebt (wanneer je die mag meenemen).

Bijles, studiebegeleiding en remedial teaching
Er is een duidelijk verschil tussen remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de lesstof (re-teaching). Remedial teaching kijkt vooral naar het proces van leren en hoe de obstakels daarin te verhelpen zijn (remediëren).

Studiebegeleiding en remedial teaching kennen overlap maar ook verschillen. Tijdens studiebegeleiding staan alle vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren centraal. Ook een remedial teacher kijkt naar dit proces. Een remedial teacher is daarnaast ook geschoold in het gestructureerd begeleiden van leerlingen met specifieke obstakels in hun leerproces veroorzaakt door o.a. dyslexie, autisme, ADHD/ADD en TOS.

 

Deel dit artikel