Kennismaking en begeleiding

Kennismaking en intake
De kennismaking is vrijblijvend en zonder kosten. Daarin vertellen de ouders en de leerling wat de problemen en de doelen zijn en kijk ik of ik de juiste begeleiding daarvoor kan geven. Wanneer een andere vorm van begeleiding beter aansluit, verwijs ik door. Indien de begeleiding wel past binnen mijn specialismen en het klikt, gaan we over tot de intake.

In de intake worden de al besproken doelen van de begeleiding vastgelegd. Daarnaast maak ik een analyse van het werk van de leerling en neem ik eerdere onderzoeksverslagen door. Na toestemming van de ouders verzamel ik informatie van de mentor en andere betrokkenen, bijvoorbeeld de ambulant begeleider. Indien nodig kan er aanvullend diagnostisch onderzoek plaatsvinden.

De begeleiding
Met al deze informatie schrijf ik een voorlopig handelingsplan. Na de eerste twee begeleidingsbijeenkomsten schrijf ik het uiteindelijke handelingsplan. Dat wordt ook met de ouders en de leerling besproken. Mocht tijdens de begeleiding blijken dat aanpassing nodig is, volgt er altijd overleg. Ook worden daarnaast vaste evaluatiemomenten afgesproken.

De begeleiding vindt minimaal één keer per week plaats in de praktijk. Na overleg kan de begeleiding ook op school plaatsvinden. De periode van begeleiding wordt van tevoren afgesproken en is afgestemd op de hulpvraag en de doelstellingen. Omdat het tempo van de leerling altijd de begeleiding bepaalt, kan de periode verlengd of verkort worden. Soms wordt er een open samenwerkingsperiode afgesproken.

Tijdens de begeleiding werken we met het materiaal van de leerling: school- of studieboeken, huiswerk, leesboekjes voor de talen, te leren toetsen of de examenopdracht. Dit werkt efficiënt en bevordert de motivatie. Ook gebruiken we remediërend materiaal.

Aan het eind van de afgesproken periode vindt er een evaluatiegesprek plaats.

 

Deel dit artikel