Begeleiding bij leerproblemen, ook tijdens Covid-19

Kennismaking

De kennismaking is gratis en vrijblijvend. Daarin vertellen leerling en ouders wat de problemen zijn en de doelen. Ik kijk dan of ik daarvoor de juiste begeleiding kan geven. Wanneer een andere vorm van begeleiding beter aansluit, verwijs ik door. Wanneer de begeleiding past en het klikt, volgt de intake.

Intake

In de intake leggen we de uiteindelijke doelen vast. Daarnaast analyseer ik het werk van de leerling en lees ik de onderzoeksverslagen. Soms is het nodig dat ik informatie van derden krijg. Denk bijvoorbeeld aan een docent of mentor, of aan de begeleider passend onderwijs. Hiervoor geven de ouders apart toestemming. Ik behandel al deze informatie zorgvuldig, zoals afgesproken in de privacyverklaring.

Handelingsplan, begeleidingsperiode en materiaal

Met deze informatie schrijf ik een kort handelingsplan. Na de eerste twee begeleidingsbijeenkomsten schrijf ik het uiteindelijke plan.

De begeleidingsperiode spreken we van te voren af. Dit is in de praktijk altijd afhankelijk van de leerling. Daarom overleggen ouders, leerling en begeleider regelmatig of we nog op de juiste weg zitten. We kijken dan ook hoeveel afspraken we nog nodig denken te  hebben. Dit kunnen er meer of minder zijn dan afgesproken. Zo stemmen we de begeleiding altijd af op het tempo en de doelen van de leerling.

Ik werk vooral met huiswerk, leesboekjes voor de talen, te leren toetsen of examenopdrachten van de leerling. Als het nodig is, vul ik dit aan met remediërend materiaal.

Begeleiding tijdens Covid-19

Door het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) spreek ik bij voorkeur online af. Bij uitzondering kunnen we afspreken in de praktijk. Hou daarbij rekening met hygiënemaatregelen en het dragen van een neusmondmasker, omdat remedial teaching niet vanaf 1,5m afstand kan en een spatschild in de weg zit. De maatregelen zijn o.a. gebaseerd op dit onderzoek.

Onlinebegeleiding heeft voor- en nadelen. Ik vind het iets minder persoonlijk dan in de praktijk samenwerken. Het vraagt ook wat meer mentale inspanning.

Maar het heeft zeker ook voordelen. Zo is er geen enkel risico op overdracht van het virus, kunnen we een afspraak makkelijker verzetten en heeft niemand reistijd. Leerlingen die in maart 2020 moesten overstappen op onlinebegeleiding vertelden dat ze de onlinebegeleiding net zo handig vonden als in de praktijk of op hun school.

 

Deel dit artikel