Begeleiding bij leerproblemen

Kennismaking
De kennismaking is gratis en vrijblijvend. Daarin vertellen leerling en ouders wat de problemen en hun doelen zijn. Ik kijk dan of ik daarvoor de juiste begeleiding kan geven. Wanneer een andere vorm van begeleiding beter aansluit, verwijs ik door. Wanneer de begeleiding past en het klikt, volgt de intake.

Intake en handelingsplan
De doelen die we bij de kennismaking hebben besproken, werken we nu uit. De praktische afspraken leg ik vast in een overeenkomst. Daarnaast analyseer ik het werk van de leerling en lees ik eerdere onderzoeksverslagen.

Soms is het nodig dat ik informatie van derden krijg. Denk bijvoorbeeld aan een docent of mentor, of aan de begeleider passend onderwijs. Hiervoor geven de ouders apart toestemming. Ik behandel al deze informatie zorgvuldig, zoals afgesproken in de privacyverklaring.

Met al deze informatie schrijf ik een kort handelingsplan. Wanneer leerling en ouders daarmee instemmen, gaan we aan de slag.

Begeleidingsperiode en materiaal
De begeleidingsperiode spreken we ook van te voren af. In de praktijk is dit altijd afhankelijk van de leerling. Daarom overleggen ouders, leerling en begeleider regelmatig of we nog op de juiste weg zitten. Als het nodig is, passen we daarop het handelingsplan aan. We kijken dan ook hoeveel afspraken we nog nodig denken te hebben. Dit kunnen er meer of minder zijn dan eerst afgesproken. Zo stemmen we de begeleiding altijd af op het tempo en de doelen van de leerling. Deze flexibiliteit staat expliciet in de overeenkomst vermeld.

In de begeleiding gebruiken we huiswerk, leesboekjes voor de talen, te leren toetsen of examenopdrachten van de leerling. Als het nodig is, vul ik dit aan met remediërend materiaal.

Begeleiding in de praktijkruimte of online
De begeleiding kan bestaan uit afspraken in de praktijkruimte of online. Een afspraak in de praktijkruimte heeft de voorkeur, zeker wanneer we met meerdere tekstboeken tegelijk werken aan lees- en leerstrategieën. Voor het ophalen en/of verder inoefenen van leertechnieken of voor bepaalde begeleiding bij de talen zijn (kortere) onlineafspraken ook geschikt.

Remedial teaching online is anders dan een onlineles volgen, omdat we een-op-een werken. Ik vind het minder persoonlijk dan in de praktijkruimte samenwerken. Het vraagt een andere voorbereiding en een andere mentale inspanning.

De voordelen van onlineafspraken: er zijn meer tijdstippen in de week waarop we kunnen afspreken, het is flexibeler en niemand heeft reistijd. Sommige leerlingen kiezen juist daarom voor onlinebegeleiding. Zo kunnen ze om 17:00 afspreken voor online remedial teaching, zonder dat ze nog een keer heen en weer hoeven te fietsen.

Leerlingen die zowel in de praktijk als online remedial teaching volgden, vonden beide vormen even behulpzaam.

Begeleiding tijdens Covid-19

In januari 2024 waarschuwt de WHO nog steeds voor de risico’s van Covid-19. Daarom hou ik in de praktijk nog steeds enkele van deze WHO-richtlijnen aan:

Tijdens de begeleiding zitten we naast elkaar en we praten voor langere tijd. Daarom staan er in de ruimte een CO2-meter en een HEPA-luchtfilter. Om persoonlijke redenen draag ik een FFP2-mondneusmasker. De leerling hoeft geen enkele maatregel te nemen, behalve thuis blijven wanneer die zich ziek voelt en goed uitzieken.

Deel dit artikel