Linken

Linken voor leer-, ontwikkelings-, en gedragsstoornissen
Balans: vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
Steunpunt Dyslexie: Regelingen en voorzieningen bij dyslexie in het voortgezet onderwijs.
Stichting Dyslexie: Wetenschappelijke kennis en inzichten m.b.t. dyslexie.
Leo Kannerhuis, centrum voor autisme: Informatie over specialistische behandeling van autisme en bijkomende stoornissen, zoals adhd.
Suzan, het ADHD lifestylemagazine van Nederland.
Hoi Kentalis, de jongeren website van Kentalis met informatie over autisme, taalontwikkelingstoornis en doofheid.

Linken voor en over het onderwijs (ook interessant voor ouders en leerlingen)
Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Op deze website ook informatie voor leerlingen en studenten.

Linken anders lezen
Audiolezen.nl: alles over audiolezen.
Anderslezen.nl: portal voor o.a. lectuur en informatie voor mensen met een leeshandicap.
Anderslezen.nl heeft een aparte website voor jeugdboeken: superboek.
Dedicon: Leren met een leesprobleem? Cursussen dyslexie voor onderwijsprofessionals, schoolboeken op DAISY of op voorleessoftwarebestanden, handige apps en veel informatie.

Linken voorleessoftware en spraakherkenning
ClaroRead, wordt ook geleverd door Opdidact.
Kurzweil en Sprint, beiden producten van Lexima.
L2S levert het gelijknamige programma L2S
Kanteff Speech Processing is leverancier van spraakherkenningsoftware.

Link financieel
Masterplan Dyslexie: Informatie over vergoedingen diagnose en behandeling enkelvoudige ernstige dyslexie vanuit de zorgverzekering.
Steunpunt Dyslexie: Informatie over vergoedingen.

Link Remedial Teaching
LBRT: Website van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers .
Hier kunt u het beroepsprofiel en de gedragscode voor remedial teachers vinden. Sinds 2008 ben ik gewoon lid, in mijn overeenkomsten onderschrijf ik het beroepsprofiel en de gedragscode.

Deel dit artikel