Privacyverklaring

Caroline Ang, MSEN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, die is opgesteld in overeenstemming met de Europese privacywetgeving Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke:
Caroline Ang, MSEN
Mw. C.E. Ang, specialist leerproblemen VO
Vincent van Goghstraat 184
1072 DA Amsterdam
KvK 34326032
Tel: 020-6167355
E-mail via het contactformulier

De algemene persoonsgegevens die Caroline Ang, MSEN verzamelt, zijn de gegevens die u opgeeft, zoals:
– e-mailadres,
– personalia,
– adresgegevens,
– telefoonnummers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn die gegevens die u opgeeft, en/of de informatie die u derden vraagt op te geven, zoals onderzoeksverslagen en schoolcijfers die nodig zijn voor het nakomen van de met u afgesloten overeenkomst.

Doelen en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Caroline Ang, MSEN verwerkt:
– de persoonsgegevens die u opgeeft via het contactformulier op de website om online of telefonisch contact met u op te nemen nav uw bericht.
– de persoonsgegevens die u opgeeft op het intakeformulier en in het intakegesprek om de overeenkomst voor begeleiding met u en uw kind op te stellen en na te kunnen komen.
– de persoonsgegevens van derden om de overeenkomst voor begeleiding met u en uw kind na te kunnen komen.
– de gegevens die tijdens de begeleidingsbijeenkomsten verzameld worden om de begeleidingsovereenkomst na te kunnen komen.

Beveiliging
Caroline Ang, MSEN heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw papieren en digitale gegevens tegen te gaan.

Bewaartermijnen
Caroline Ang, MSEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met wettelijke en fiscale verplichtingen vanuit de Belastingdienst moeten factuurgegevens 7 jaar bewaard worden.

Persoonsgegevens die niet gevolgd worden door een begeleidingstraject worden binnen één jaar vernietigd. Persoonsgegevens ten behoeve van de begeleiding worden binnen uiterlijk twee jaar na het beëindigen van de begeleiding vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Caroline Ang, MSEN verstrekt uw gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst, in overleg en na schriftelijke instemming van u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor contact opnemen met Caroline Ang via e-mail en het contactformulier.

Gegevensverzameling website
De website van Caroline Ang, MSEN verzamelt zelf geen gegevens van bezoekers, behalve de gegevens die u invult in het contactformulier. De website gebruikt ook geen analytische en advertentiecookies. Wel bevatten de deelknoppen van Facebook, Twitter, etc. cookies van deze bedrijven. U kunt via uw browser zelf cookies verwijderen. Ook kunt u in uw browser aangeven dat bepaalde bedrijven geen cookies mogen plaatsen. Voor meer informatie: cookiebeleid.

Deel dit artikel